Tractament anticoagulant oral amb Sintrom® i Aldocumar®)

El tractament anticoagulant oral té com a objectiu disminuir la tendència de la sang a coagular per evitar així la formació de trombus (coàguls de sang) o embòlies, però sense anul.lar-la completament. Els medicaments anticoagulants antivitamina K fan que la sang tardi més temps a coagular-se ja que interfereixen en la formació dels factors implicats en la coagulació.

Qui pren aquest tractament?

 • Persones queja han sofert una trombosi o una embòlia, per prevenir que es repeteixi, com per exemple:
 • Trombosivenosa profunda (a les cames).
 • Tromboembolisme
 • Algunespersones amb tromboembolisme cerebral, també anomenat accident vascular cerebral (AVC).
 • Algunscasos d’infart agut de miocardi.
 • Persones ensituació de risc de patir una trombosi o una embòlia com a mesura preventiva:
 • Arrítmiescardíaques com la fibrilació
 • Portadorsde vàlvules cardíaques.

Tractament anticoagulant oral antivitamina K

En el tractament anticoagulant, petites variacions de la dosi de medicament, poden ocasionar grans variacions en el seu efecte. Per aquest motiu, periòdicament s’ha de mesurar l’efecte del tractament sobre la coagulació mitjançant una anàlisi de sang. Cada persona rep una dosi individualitzada per a les seves necessitats, la qual s’ajusta per mantenir el temps de coagulació dintre de l’interval adequat. Per tant, prendre una major o menor quantitat de medicament no significa estar més o menys malalt ja que cada pacient necessita una dosi personalitzada.

Control de la coagulació.

En què consisteixen els controls?

La prova de laboratori que s’utilitza per ajustar la dosi de l’anticoagulant és la ràtio internacional normalitzada (INR). L’INR és una manera de mesurar el temps que tarda la sang coagular. Com més temps triga, més elevat és l’INR. El nivell de coagulació apropiat per a cada persona es determina segons la seva malaltia. És important, doncs, mantenir els valors de l’INR dintre dels marges establerts pel metge.

Freqüència dels controls de la coagulació

A l’inici del tractament els monitoratges o controls de la coagulació són més freqüents i a mesura que els nivells de coagulació s’hagin estabilitzat es van espaiant.

Pla de medicació

Després de cada visita de control se us proporcionarà un pla de medicació amb la dosi del medicament que haureu de prendre. Es recomana anotar en el Pla de medicació o en un calendari la presa de la dosi, com ajuda per no tenir oblits i seguir un correcte compliment del tractament.

Administració de la medicació.

Com i quan s’han d’administrar els anticoagulants orals?

És important prendre sempre la medicació segons la dosi i pauta indicada. Es recomana prendre el medicament cada dia a la mateixa hora, preferiblement, una hora abans de sopar. Podeu prendre-la amb els altres medicaments que habitualment preneu.

Què cal fer si un dia no es pren la medicació a l’hora habitual?

Si un dia us oblideu de prendre la medicació a l’hora habitual, la podeu prendre quan us en recordeu sempre que sigui dins del mateix dia. Si no us en recordeu fins l’endemà, us heu de prendre la dosi corresponent a aquell dia i no el doble. És important avisar dels descuits de dosis en la visita de control de la coagulació.

Què cal fer si una persona oblida de descansar o suspendre el tractament?

Si el metge us ha prescrit al vostre pla de medicació dies “de descans” i un dia no el feu per error, cal descansar l’endemà i continuar després tal com indica la pauta.

Efectes Adversos

L’efecte advers més destacat del tractament amb els anticoagulants és l’hemorràgia lleu. Cal comunicar en la visita de control de la coagulació:

 • Les petites hemorràgies: sagnat per les genives, pel nas, etc.
 • Si s’ha tingut una menstruació més abundant de l’habitual.
 • Si hi han aparegut blaus o hematomes a la pell.

Quan cal consultar de forma urgent?

 • Hemorràgies més importantso aparició d’una hemorràgia espontània activa.
 • Després d’un cop o accidento si apareixen blaus o hematomes grans, cal anar immediatament al control habitual o urgències d’un hospital i informar al metge que us atén que esteu prenent tractament anticoagulant.
 • Femtes negres. Si es fan deposicions intensament negres, pastoses i pudents cal anar a urgències, ja que es pot tractar d’una hemorràgia digestiva.
 • En presencia demal de cap molt intens d’aparició sobtada, dificultat en parlar, trastorns de la visió, desviació dels llavis, pèrdua de força o sensació de formigueig als braços i a les cames o si es pateix una caiguda sense motiu.

Com es poden evitar les hemorràgies?

El tractament amb anticoagulants orals ha d’estar sempre controlat i supervisat pel metge. Cal realitzar els controls de coagulació a les dates establertes de visita.

 • Cal prendre la medicació sempre segons la pauta cada dia a la mateixa hora, preferiblement, una hora abans de sopar.
 • Es convenient valorar per part del professional sanitari l´administració de les injeccions intramusculars al gluti o natja ja que poden provocar hematomes o blaus importants.
  Si cal, es recomana en el deltoides (braç) cal haver comprovat, dos o tres dies abans del procediment, que el nivell de coagulació és adequat. S’ha d’aplicar compressió local després de la injecció durant un mínim de 15 minuts.
 • No prengueu mai àcid acetil salicílic (aspirina) o derivats i altres medicaments que el continguin.
 • Es recomana només prendre els medicaments prescrits pel metge.

Recomanacions

Quin tipus de dieta és recomanable pel tractament anticoagulant?

 • S’ha de seguir una dieta equilibrada i variada.
 • No s’han de fer canvis bruscs del tipus de dieta, és a dir, mantenir un consum regular i variat de tots els aliments.
 • En el cas de seguir o d’iniciar algun règim vegetarià, hipocalòric (aprimament, diabètic o d’altre tipus, cal comunicar-ho al vostre professional sanitari).
 • S’han d’evitar els preparats d’herboristeria ja que en molts casos es desconeix l’efecte sobre el tractament anticoagulant. Les begudes alcohòliques poden interferir en el control del tractament anticoagulant oral, per tant, s’han d’evitar.

Diarrea i vòmits

En el cas de patir diarrea important i perllongada o vòmits, cal que comenteu la qüestió al vostre professional sanitari de referència.

Viatges i exercici físic

Sempre s’ha de portar a sobre el full amb el Pla de medicació i la quantitat de medicament necessària.
Cal continuar fent els controls amb la periodicitat recomanada. Els esports de contacte i de risc estan contraindicats, l’ideal és l’exercici de llarga durada i poca intensitat, com és caminar, bicicleta estàtica, nedar… (si nedeu a la piscina, entreu-hi i sortiu-ne per l’escala per evitar accidents).

Prevenció de caigudes

 • No pugeu a cap lloc on existeixi risc de caiguda (escala, tamboret, etc.).
 • Elimineu les catifes perquè podeu ensopegar-hi o relliscar.
 • Si teniu animals de companyia (gos, gat…) vigileu on són perquè poden fer que ensopegueu i caigueu.
 • Utilitzeu sabatilles tancades (que agafin el peu per darrere).
 • Enceneu el llum a la nit si aneu a la cambra de bany.

Tractaments de fisioteràpia 

 • Els “corrents” d’alta freqüència, com ona curta, microones (no l’electrodomèstic de la cuina) i ultrasons estan contraindicats ja que produeixen una calor en profunditat i poden produir sagnat. Sí que es pot emprar una calor superficial i suau (infrarojos, bosses d’aigua calenta, etc.).
 • Els massatges de frec profund, d’amassament i Cyriax estan contraindicats.Sí que es poden fer maniobres de frec superficial, derivació circulatòria i drenatge limfàtic amb precaució.
 • Les mobilitzacions articulars forçades (manipulacions) estan contraindicades pel risc de provocar una hemorràgia dins de l’articulació.

Embaràs i anticonceptius

Si voleu quedar-vos embarassada cal que ho comuniqueu al metge perquè valori amb els altres especialistes el risc i en tot cas que s’estableixi un pla de tractament per aquest període. Si la menstruació es retarda més d’una setmana cal fer-se el test d’embaràs, i si és positiu, comunicar-ho immediatament al vostre professional sanitari de referència.

Els mètodes anticonceptius de barrera, com els preservatius o el diafragma, i els dispositius intrauterins (DIU) no interfereixen en el tractament anticoagulant. No obstant això, els anticonceptius hormonals, en general, no es recomanen com a primera opció.

Salut bucodental, exploracions invasores i cirurgia

Anar a l’odontòleg, la realització d’algunes proves diagnòstiques i els procediments quirúrgics poden augmentar el risc hemorràgic en els malalts que prenen anticoagulants. Més rarament aquests procediments poden també produir infeccions de les vàlvules cardíaques. Per tal de reduir aquest risc cal seguir una sèrie de recomanacions.És important tenir cura de la boca i mantenir-la en bones condiciones. Es recomana com a mínim una visita anual a l’odontòleg.

En el cas d’extraccions dentals es recomana:

 • Informar a l’odontòleg que seguiu tractament anticoagulant.
 • En el període previ a les extraccions dentals, no cal suspendre ni reduir l’ús del tractament amb anticoagulants orals.
 • Cal fer un control anticoagulant dos o tres dies abans del procediment odontològic per comprovar que el nivell de coagulació és l’adequat.
 • És molt important que només s’utilitzin els medicaments analgèsics i antiinflamatoris recomanats pel vostre professional sanitari de referència.
 • Extraccions dentals
 • No és necessari suspendre ni reduir l’administració dels AVK prèviament a la pràctica d’exodòncies ni netges bucals.
 • La pauta recomanada és la següent: En els 2 dies previs a l’extracció, cal que el pacient es faci el control d’AVK per comprovar que el nivell d’anticoagulació és dins del marge terapèutic i no és, en cap cas, excessiu. Després de l’exodòncia, s’ha d’irrigar la zona cruenta amb el contingut d’una ampul·la de 500 mg d’àcid tranexàmic, i, a continuació, és recomanable que s’hi apliquin punts de sutura. Seguidament, el pacient ha de fer una compressió activa de la zona esmentada mitjançant una gasa amarada amb el contingut d’una altra ampul·la d’àcid tranexàmic durant uns 20 minuts. Durant un mínim de 2 dies, el pacient ha de fer, cada 6 hores, glopeigs amb el contingut d’una ampul·la d’àcid tranexàmic ―sense empassar-se’l― durant uns 2 minuts, i no ha de menjar ni beure durant 1 hora després dels glopeigs. Cal evitar, durant aquest període, els aliments durs o molt calents. 2.2. Neteja bucal Es recomana fer glopeigs amb àcid tranexàmic (ampul·les de 500 mg) durant el procediment, i després si la sagnia persisteix.

Més informació a:  Prenc anticoagulants: Puc anar al dentista?

Cirurgia i exploracions mèdiques

En el cas de necessitar qualsevol intervenció quirúrgica o proves diagnòstiques que suposin un risc de sagnat en si mateixes, encara que sigui mínim, cal consultar al metge que controla el tractament anticoagulant amb el temps suficient (mínim una setmana) per tal de saber la pauta que s’ha de seguir en aquestes situacions.

S’ha d’informar del tractament amb anticoagulants i de les pautes que us ha donat el vostre metge al cirurgià i a l’anestesista.

Es poden fer anàlisis de sang i radiografies amb la utilització de contrast sense que calgui consultar un professional sanitari, es recomana però informar el professional sanitari que les fa.

Risc d’infeccions

Les persones amb algunes cardiopaties o amb pròtesis valvulars, quan han de ser sotmesos a diferents processos quirúrgics o odontològics, poden requerir un tractament antibiòtic per tal de reduir el risc d’infeccions de les vàlvules (endocarditis bacteriana). No tots els procediments requereixen antibiòtic, el vostre metge us n’informarà i prescriurà si cal..

Interaccions del tractament amb altres medicaments

Hi ha medicaments que poden interferir en l’activitat dels fàrmacs anticoagulants, tant poden augmentar l’efecte anticoagulant, són els medicaments potenciadors, com reduir-lo, són els fàrmacs inhibidors. És per aquest motiu que si s’introdueix un nou medicament en el vostre tractament cal que el metge consulti els efectes que pot tenir sobre el tractament anticoagulant i s’ha de controlar més estretament l’INR.

Com s’ha comentat anteriorment, l’automedicació està totalment desaconsellada. A continuació es presenten alguns medicaments que es poden adquirir sense recepta mèdica, i que en cas necessari es poden prendre amb els anticoagulants antivitamina K. En qualsevol cas, heu de consultar sempre al vostre professional sanitari de referència abans de prendre cap medicament.

Podeu consultar la llista exhaustiva dels medicaments que poden interferir o no amb els medicaments antivitamina k al  Protocol per al control dels anticoagulants orals antagonistes de la vitamina K .

Medicaments que NO interfereixen significativament amb el tractament anticoagulant oral antivitamina K
Antiinflamatoris: Ibuprofè
Diclofenac
Analgèsics: Paracetamol
Antiàcids: Almagat
Magaldrat
Laxants Lactulosa
Supositoris de glicerina

Productes d’herboristeria

De manera general, no es recomanen els productes d’herboristeria pel risc d’interacció, de vegades difícil o impossible d’establir. S’hauria d’informar els pacients de manera sistemàtica sobre el risc potencial d’utilitzar aquests productes i sobre la necessitat de comunicar al metge o metgessa si se’n prenen abans d’iniciar qualsevol tractament d’aquest tipus.

Potenciadors (Boldo (Peumus boldus) Quilinggao (combinació d’herbes d’origen xinès) Sàlvia (Salvia miltiorrhiza) Aranja (Citrus paradisi) Nabiu vermell (Vaccinium macrocarpon)

Inhibidors (Ginseng (Panax ginseng, Panax quinquefolius) Te verd (Camellia sinensis) Pericó (Hypericum perforatum).

POSTER1

MATERIAL DIDÀCTIC

Tractament anticoagulant oral antivitamina K                   3

sintrom

Aliments i sintrom

.     CAT   CAST

Aquesta entrada ha esta publicada en Sense categoria, Sintrom. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s