Dret a l´Assistència Sanitària

logo CatSalut

Tots els ciutadans de Catalunya tenen dret al sistema sanitari públic.

El Reial decret 16/2012 de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut estableix la condició d’assegurat del Sistema Nacional de la Salut per tal de rebre l’assistència sanitària pública. L’organisme que reconeix i acredita aquesta condició d’assegurat és l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

A Catalunya, el CatSalut és l’ens públic responsable de garantir la prestació dels serveis sanitaris de cobertura pública per a tots els ciutadans de Catalunya i us assigna un nivell de cobertura específic d’acord amb les vostres circumstàncies personals. Aquest nivell de cobertura determina el nivell de prestacions assignades a cada persona.

4La targeta sanitària individual us identifica i acredita el dret a rebre l’assistència sanitària pública.

El CatSalut també lliurarà la targeta sanitària individual (TSI) que és el document que us identifica i us permet l’accés als centres i els serveis del sistema sanitari públic que teniu assignats.

SOL.LICITUT DE LA TSI

Ciutadans

Per demanar la TSI per primera vegada us haureu d’adreçar a l’INSS on us lliuraran un document on s’especificarà la vostra condició respecte al Sistema Nacional de Salut. Amb aquest document haureu d’anar al centre d’atenció primària (CAP) on us haureu d’identificar i emplenar el formulari de sol·licitud i presentar la documentació següent o autoritzar el CatSalut perquè la consultem en línia a les administracions corresponents:

  • Document identificador (DNI, NIE, passaport).
  • Volant d’empadronament amb data d’emissió inferior a tres mesos. (Ajuntaments que disposen de la consulta en línia)
  • Fotocòpia del document que us ha lliurat l’INSS amb relació a la vostra condició d’assegurat o del document acreditatiu del dret a l’assitència sanitària de MUFACE, MUGEJU o ISFAS. Aquest document sí que l’haureu de presentar, si sou beneficiari d’un titular.

Si la sol.licitud es realitza en nom d’una altra persona caldrà aportar la documentació escaient de la represenció legal: ja sigui la fotocòpia del llibre de família o el document que n’acredita l’esmentada representació.

Per correu postal us enviarem la targeta sanitària al vostre domicili.

Nous ciutadans

Els nounats

Les persones nascudes a Catalunya poden accedir a l’assistència sanitària pública realitzant els mateixos tràmits esmentats. Cal també anar prèviament a l’INSS per fer-ne el registre corresponent.

Si el naixement s’ha produït en un centre sanitari públic, en alguns casos, serà el mateix centre qui realitzi el tràmit amb el CatSalut per a l’obtenció de la TSI i el CatSalut l’enviarà a la llar del nadó.

Els desplaçats

Es considera desplaçat la persona usuària que es troba fora del seu lloc habitual de residència i necessita assistència sanitària.

Si heu de fer un desplaçament, cal que us informeu de com podeu continuar tenint garantida l’atenció sanitària.

Hi ha diversos tipus de desplaçaments, segons d’on es ve o cap a on es va. Per tal de conèixer què cal fer en cada cas concret de desplaçament per tal de tenir assistència sanitària garantida, consulta en l’apartat desplaçaments.

Font: Servei Català de la Salut

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s