Missió,Visió i Valors EAP

Resultat d'imatges de missió,visio i valors

Missió

Garantir una atenció sanitària integral a les persones, abordant i atenent tots aquells aspectes preventius, curatius i rehabilitadors, per aconseguir una millor qualitat de vida mitjançant la continuïtat assistencial.

Visió

Convertir-nos en un referent en la qualitat de l’atenció integral a la salut de les persones, situant el ciutadà en el centre del sistema i acompanyant-lo en la presa de decisions sobre la cura de la seva salut. Volem promoure la millora de la integració i l’eficàcia dels processos assistencials en el territori i garantir la seguretat del pacient en totes les nostres actuacions. Orientarem les nostres actuacions a l’excel·lència, desenvolupant també la docència i la investigación.

Valors

  • Compromís amb la millora continua de la qualitat en l’atenció a les persones.
  • Compromís ètic, honestedat en la praxi professional i transparència i claredat en la gestió dels recursos sanitaris encomanats.
  • Equitat en la provisió de serveis
  • Implicació òptima en el desenvolupament d’eines i millora de la competència dels nostres professionals.
  • Innovació per adaptar-nos als canvis i les noves necessitats
  • Respecte entre els professionals i cap al ciutadà